zuiver drinkwater
Het is voor uw lichaam van belang dat u elke dag zuiver water drinkt.


Waarom zuiver drinkwater

De mens bestaat voor gemiddeld 70% uit water.
Water vormt het hoofdbestanddeel van elke cel in ons lichaam.
Water bevindt zich niet alleen in onze lichaamscellen maar ook in de ruimte tussen de cellen, in het bloed en de lymfevloeistof.
Water is een bijzondere stof. Door het groot oplossend vermogen kan water veel andere stoffen tegelijkertijd in zich herbergen, een plaats geven of door zijn vloeibaarheid verplaatsen. Dit verplaatsen van opgeloste stoffen is voor het functioneren van het lichaam essentieel. De lichaamscellen moeten immers zuurstof en voedingsstoffen kunnen opnemen en afvalstoffen kunnen kwijtraken. Hoe zuiverder het water hoe beter ons lichaam funcitoneert.
Met zuiver water versterken we ons afweersysteem en voorkomen we ziektes.
Anshar van der Wielen - zuiver drinkwater -


Waarom is zuiver water drinken zo belangrijk.
Hoe krijg ik het zuiverste drinkwater?
Kwaliteit kraan- / leidingwater niet goed genoeg.
De nadelen van flessenwater en bronwater.
Hoeveel water moet ik drinken ?


Waarom is zuiver water drinken zo belangrijk.

Om werkelijk te kunnen profiteren van het reinigend vermogen van water voor ons lichaam is het wel van belang dat we voldoende water drinken. Daarnaast moet het water dat we drinken zo zuiver mogelijk zijn.
Water moet het lichaam immers zuiveren, en geen onzuiverheden in het lichaam brengen.
Hoe zuiverder het water, hoe meer afvalstoffen en onzuiverheden het kan afvoeren.


In de jaren 30 van de vorige eeuw deed de Engelse arts dr.Robert Mc Garrison onderzoek bij de Hunza's, een volk dat hoog in het Himalaya-gebergte leeft en dat in het geheel geen ziekte kent. Deze mensen worden moeiteloos 100 tot 130 jaar. Dr. Henri Coanda, een Roemeens wetenschapper bestudeerde naast deze Hunza's nog een aantal volkeren die nauwelijks ziekte kennen en heel oud worden. Deze volkeren leefden verspreid over de wereld: in Georgië, in Mongolië, in Ecuador en in Peru.
Hoewel de gezondheid van de mens van meerdere factoren afhankelijk is, vond dr. Coanda bij al deze volkeren één gemeenschappelijke factor:
zij beschikten over water van een buitengewoon zuivere kwaliteit.


Hoe krijg ik het zuiverste drinkwater ?

De beste oplossing is een apparaat dat het water echt zuivert, en wel op de plaats waar u het gebruikt, gewoon bij u thuis.
Er is slechts één methode om dit te bereiken:
Omgekeerde osmose in combinatie met 3 speciale actieve filters, deze unieke methode is toegepast in het Waterzuiveringssysteem CS-5000. (techniek die ontwikkeld is door de Nasa).

Een goedkope, gezonde en mileuvriendelijke oplossing.
Wie zulk water drinkt, geeft haar/zijn lichaam een enorme steun in het voortdurende reinigen van bloed en lichaamsvochten.
Zuiver water is een onmisbare stof voor je lichaam en essentieel voor een gezonde levensstijl.

Hier vindt u meer info over het meest geperfectioneerde waterzuiveringssysteem, het Waterzuiveringssysteem CS-5000


Kwaliteit kraanwater/leidingwater niet goed genoeg.

U gaat er vanuit dat het kraanwater goed voor u is, maar uit onderzoek is gebleken dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. We hebben namelijk te maken met de volgende problemen:

De zeer grote milieuvervuiling
Leidingwater, wat de meesten van ons uit de kraan tappen, heeft een lange weg achter de rug. Na verdamping uit (een steeds meer vervuilde) zee valt het als neerslag op aarde neer (via een vervuilde lucht) en zakt naar de (vervuilde) bodem.
Ieder kind in Nederland weet dat het water in onze rivieren, zeeën, grond(water) ondrinkbaar is door o.a de lozingen van fabrieken, de grote vervuiling door consumenten, het gebruik van landbouwgif door boeren, medicijnen afval (steeds meer medicijnen in ons drinkwater), nuclair afval etc. etc.
Hoe kunnen de waterleidingbedrijven hier nu nog betrouwbaar drinkwater van maken ?

Waterleidingsbedrijven zuiveren met achterhaalde methodes.
We weten dat de waterleidingbedrijven hun uiterste best doen om ons van betrouwbaar drinkwater te voorzien.
Dat houdt in de eerste plaats in dat het water geen ziekteverwekkende micro-organismen bevat. Hiervoor zijn verschillende methodes in gebruik.
Vanouds wordt drinkwater ontsmet door de toevoeging van chloor, maar hier zijn belangrijke nadelen aan verbonden. Het water wordt in feite onzuiverder.
Er worden immers geen verontreinigingen (bacteriën) uitgehaald, er wordt juist iets aan toegevoegd, namelijk chloor. Dit heeft op termijn een slechte invloed op de gezondheid, zoals blijkt uit het onderzoek door prof. Vincent. Deze slechte invloed komt mede tot stand door het spontaan ontstaan van organische chloorverbindingen in het water. Van dergelijke stoffen is bekend dat ze kankerverwekkend zijn.
Een andere methoden om water te ontsmetten zijn gebaseerd op oxidatie van de bacteriën.
Hiervoor gebruikt men ultraviolet licht of ozon. De gedode bacteriën blijven ook bij deze methode in het water aanwezig, waardoor ze bij gevoelige personen alsnog ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken. Bovendien is er een theorie die beweert dat er in deze bacterielijkjes virussen kunnen ontstaan die vrij kunnen komen. Dit zou de toename van virale infecties en het ontstaan van nieuwe ziekten kunnen verklaren (dr. Ir. W. van Loock).

Waterleidingbedrijven lopen achter de feiten aan.
De waterleidingbedrijven doen al wat ze kunnen om water te reinigen, maar stoten op de grenzen van hun mogelijkheden door de steeds meer toenemende vervuiling.
Wist u dat er o.a. de volgende stoffen in water zitten: olie, vetten, plastics, pesticiden, zware metalen, zuren, calcium, fosfor, chloor, koper, kwik, cadmium, asbest, protozoa's, allerlei bacterieën en virussen etc.

Ontstaan van nieuwe stoffen en aanpassing van de normen.
Er ontstaan elk jaar in het milieu ,door onderlinge reacties, vele nieuwe stoffen, waarvan het effect op milieu en gezondheid onbekend is. Voor veel stoffen zijn normen opgesteld. Drinkwater mag slechts in vaststaande hoeveelheden met deze stoffen vervuild zijn.
Helaas zijn deze normen niet in alle landen even streng en bovendien is men geneigd de normen enigszins aan te passen aan de bestaand situatie, in plaats van andersom.
En dan hebben we het nog niet over de zeer vele onbekende stoffen die in het oppervlaktewater aanwezig zijn. Omdat deze stoffen onbekend zijn, zijn ze ook niet meetbaar en dus kunnen er geen normen voor worden opgesteld.

Extra vervuiling
Dan is er nog de extra vervuiling die onderweg ontstaat, vanaf het waterleidingbedrijf tot aan uw kraan, door verontreinigingen, door (oude) leidingen, etc.

Neem zelf het inititatief.
De vervuiling heeft als gevolg dat ons lichaam alle stoffen uit het water zelf moet filteren, met gevolg een overbelasting voor lever en nieren. Steeds meer mensen krijgen allerlei lichamelijke klachten waaronder huidproblemen, allergieën en intoleranties. Dit is vaak te wijten aan overbelaste lever en nieren die de gifstoffen niet meer kunnen verwerken en tegensputteren door de genoemde reacties.
Daarnaast zullen er steeds meer onzuiverheden in ons lichaam blijven die op lange termijn schadelijk kunnen zijn.
Het is daarom verstandig om zelf uw eigen drinkwater echt te zuiveren, wilt u er zeker van zijn dat u gezond water drinkt.

Hier kunt u meer lezen over waterzuiveringssystemen voor eigen gebruikNadelen van flessen water:

Flessenwater (bronwater) is duur. Als u gaat rekenen dan zult u zien dat u met een eigen waterzuiveringssysteem veel goedkoper uit bent.
Het is ongemakkelijk in transport en opslag.
Het is nadelig voor het milieu,
Meestal worden met de auto flessen opgehaald, en met vrachtauto's moeten de winkels worden bevoorraad. Daarnaast veroorzaakt het gebruik van plastic en glazen flessen een steeds grotere afvalberg.
De kwaliteit van flessenwater is vaak even slecht of zelfs slechter dan leidingwater. Benzeen, nitraat, sulfaat en verzilting van de bronnen zijn slechts enkele van de problemen waar de bottelaars mee zitten.
In flessenwater zitten vaak (ongewenste) mineralen. Voor een mens is het juist heel belangrijk om mineraalarm water te drinken, omdat de mens geen plant is en de mineralen in het water niet kan opnemen. Deze anorganische mineralen vormen eerder een belasting voor de spijsvertering en de nieren, en worden o.a. in verband gebracht met nierstenen, galstenen, aderverkalking of arteriosclerose, artritis, hartaandoeningen, seniliteit, hersenverkalking, enz. Niet uitgescheiden mineralen verbinden zich met cholesterol en vormt een aanslag op de wanden van onze bloedvaten.
Voedingsadvies: Als een mens mineralen wil opnemen, moet hij die in organische vorm nemen, door het eten van groente, fruit, aardappelen, enz
Plastic flessen zijn niet geschikt om water in op te slaan, daar plastic geen inerte stof is en ongezonde stoffen afgeeft in het water. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de dalende vruchtbaarheid o.a. te maken heeft met het gebruik van voedsel en drank in plastic verpakkingen.Hoeveel water moet ik drinken:

U moet voldoende water drinken. Het is hoofdzaak om niet chronisch gedehrydrateerd te raken en het waternivo goed op peil te houden.
Veel mensen vragen zich af hoeveel liter water ze moeten drinken op een dag. Er wordt bijvoorbeeld aangeraden om 1,5 liter per dag te drinken. Voor sommige mensen is dat te veel, voor anderen te weinig.
De regel is vrij eenvoudig: drink water als je dorst hebt en drink dan tot je voldoende hebt. Zorg ervoor dat wat u drinkt, zuiver water is.

Lees:meer tips voor het drinken van water.